”Ungefär fyra av fem börsbolag har stigit under april”

Det har varit en hisnande tid på Stockholmsbörsen under den tredjedel av året som gått med en uppgång från nyår med halvdussinet procent till mitten av februari, därefter det kraftigaste fall vi upplevt med drygt 30 procent till 23 mars. Sedan dess har nästan halva fallet återhämtats efter en uppgång i april med cirka 11 procent, därmed en nedgång med 12 procent från årsskiftet.


Post time: May-29-2020